RD S DVOUGARÁŽÍ V HORNÍCH HABARTICÍCH

 

(STUDIE 2013)
AUTOR: ING. ARCH. VOJTĚCH PÁNEK
Rovinatý pozemek pro rodinný dům se nachází v krásném místě na pomezí CHKO Lužických hor a Českého středohoří. Objekt rodinného domu i dvougaráže přiléhají k severní hraně pozemku a oddělují tak hlavní pobytovou plochu v jižní polovině pozemku od místní komunikace. Z důvodu lepší využitelnosti budou u objektu mírně protaženy krokve obou střešních rovin, přičemž budou na koncích v určitých pozicích podepřeny dřevěnými sloupky. Charakterově jsou oba navržené objekty pojaty ve stejném duchu.
Užitná plocha objektu je 256 m2 (vč. garáže). užitná plocha dvougaráže s dílnou je celkem 68 m2.