Vzdělání

1992-1996 Střední průmyslová škola stavební v Liberci
1996-2004 Fakulta architektury Technické Univerzity v Liberci

Praxe

2000: architektonická kancelář ARK, Liberec
2005-2007: samostatná činnost
2009-2010: Projektový ateliér David, Liberec
2010 – současnost: samostatná činnost v oblasti architektury a stavitelství

Filozofie a cíle

Již při studiu na fakultě architektury jsem vždy upřednostňoval řešení, jejichž koncepce úzce navazovala na vždy odlišné podmínky v okolí. Postupem času se do návrhů začala více promítat ekonomika provozu jednotlivých staveb, přičemž rád také uvažuji i nad náročností stavby samotné co se týče použití obnovitelných materiálů.
Prioritou při návrzích jsou vedle podnětů investora hlavně optimální koncepce a orientace staveb v daných podmínkách a jejich citlivé začleňování do krajinného rázu.
V současné době spolupracuji s firmou Insowool s.r.o., zabývající se aplikací difúzně otevřených stavebních konstrukcí z přírodních materiálů.