příprava zakázky, studie a vizualizace (včetně zákresu do fotografie je-li to možné)
vypracování všech stupňů projektové dokumentace
vedení a koordinace projektových prací vč. inženýrské činnosti
spolupráce při realizaci stavby, dozor stavby (případně zajištění stavebního dozoru autorizovanou osobou)
poradenství (v oblasti architektury a stavebnictví, např. tepelné techniky uvnitř staveb a ostatních důležitých faktorů)