RD V LIBERCI

 

(STUDIE 2013)
AUTOR: ING. ARCH. VOJTĚCH PÁNEK
Pozemek pro rodinný dům se nachází v malé, nově vznikající obytné lokalitě, pod ještědským hřebenem. Výsledná podoba vzešla z relativně dlouhého procesu hledání optimální podoby za intenzivního přístupu investora. Jeho představy o propojení funkcionalistické architektury a japonského minimalismu byly od samého počátku zřejmé. Pro nosnou konstrukci objektu byly zvoleny vápenopískové bloky s vnitřními vápennými omítkami. Vhodným situováním domu na úzké parcele a umístěním dvougaráže do JV rohu pozemku vznikají na na parcele místa odlišných charakterů, hlavně pak dostatečně velká pobytová plochu před jižní fasádou domu a zahradou v západní části.
Užitná plocha objektu je 148 m2, užitná plocha dvougaráže činí 45 m2.