ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU V KAMENICKÉM ŠENOVU

 

(STUDIE 2013)
AUTOR: ING. ARCH. VOJTĚCH PÁNEK
Přistavovaný objekt zřetelně odráží potřeby investora a účel stavby (provozní a administrativní část). Návrh bylo nutné přizpůsobit složitým prostorovým možnostem v rámci území. Na hlavní centrální hmotu haly tak navazují nižší (nové a původní) části stavby, odlišující se po objemové i materiálové stránce. Jako hlavní konstrukční materiál byl zvolen systém Bashallen (výrobce Dywidag Prefa a.s.), montovaný z prefabrikovaných železobetonových prvků. Exteriérové strany obvodových panelů (s vloženou tepelně-izolační vrstvou) budou realizovány formou grafického betonu (http://graphicconcrete.com).
Užitná plocha nově přistavované části objektu je po finálních úpravách cca 678 m2.