RD S VEJMINKEM VE ZDISLAVĚ

 

(STUDIE 2011-12)
AUTOR: ING. ARCH. VOJTĚCH PÁNEK
Pozemek pro rodinný dům se nachází na místě zbořeniště neznámé stavby na úpatí ještědského hřbetu. Vzhledem k poloze objektu na okraji přírodního parku a místní historické zástavby byl navržen klasický objekt se sedlovou střechou. Prostorové spojení s vejminkem pro matku je definováno dřevěnou pergolou před celou jižní fasádou RD. Celkové propojení obou staveb je podpořeno použitím shodných dřevěných prvků (okenic) a kamenného obkladu (vnější nika RD, obklad vejminku). Stavbu doplňuje návrh vnějších zpevněných ploch a garáží v severní polovině pozemku.
Užitná plocha rodinného domu je 172 m2 , u vejminku pak 44 m2.