STUDIE ODBAVOVACÍ HALY AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LIBERCI

 

(STUDIE 2011)
AUTOR: ING. ARCH. VOJTĚCH PÁNEK
Koncepce návrhu reflektuje potřeby a záměry investora - místní, rozměrové, funkční apod. Navržený objekt by měl sloužit jako odbavovací hala Autobusového nádraží v Liberci, včetně kompletního personálního a sociálního zázemí. Studie byla zpracována z důvodu nevyhovujícího stavu současného provizorního objektu autobusového nádraží.

Kapacitní údaje:

  • celková užitná plocha objektu je 572 m2 (1.NP = 348 m2, 2.NP = 224 m2), v 1.NP je 209 m2 určených cestujícím
  • zastavěná plocha = 428 m2
  • obestavěný prostor celkem je 3221 m3 (1.NP = 2311 m3, 2.NP = 910 m3)
  • kapacita osob (veřejnost): cca 90 - 120 míst pro cestující, ideální řešení bude určeno v dalším stupni PD
  • kapacita zaměstnanců: 8-9 osob v denních provozech v 1.NP, 14-18 zaměstnanců v řídících kancelářích ve 2.NP, cca 10-15 řidičů ve spol. místnosti ve 2.NP, 2 lůžka s příslušenstvím v garsoniéře ve 2.NP