NÁSTAVBA DOMU V PARDUBICÍCH

 

(PŘÍPRAVA STUDIE 2009)
AUTOR: ING. ARCH. VOJTĚCH PÁNEK
Záměrem majitele domu uprostřed uliční zástavby v rušné ulici v centru Pardubic bylo rozšíření kancelářských prostor firmy s možným využitím navržené nástavby pro bydlení. V první variantě se jednalo pouze o zobytnění podkrovní části domu.
Průčelí objektu je navrženo s přiznáním určité symbiózy s mohutnějším sousedícím objektem po levé straně. Dům si díky zachování odděleného průčelí ponechává svoji „solitérnost“ zároveň za použití barevných materiálů a dřeva. Cílem bylo právě toto ponechání hmotové nezávislosti s ponecháním historizujícího tvarového řešení.