CHRÁNĚNÁ DÍLNA V LIBERCI - HARCOVĚ

 

(STUDIE 2002)
AUTOR: ING. ARCH. VOJTĚCH PÁNEK
SPOLUPRÁCE: ING. ARCH. JAN LAJKSNER
Návrh domu vychází z požadavku maximálního bezbariérového využití handicapovanými lidmi - všechny prostory dílen, jídelny a prodejny drobných předmětů. V pozdějším realizačním projektu došlo k některým úpravám původního návrhu, koncepce však byla ponechána. Nádvoří přístupné průchodem vyššího z objektů je odděleno od místní komunikace a nabízí tak klidný prostor pro veškeré tvůrčí využití a odpočinek po práci.