PŘESTAVBA DOMU V OBCI DLOUHÝ MOST

 

(STUDIE 2000)
AUTOR: ING. ARCH. VOJTĚCH PÁNEK
KRESBY A SPOLUPRÁCE: ING. ARCH. JAN LAJKSNER
Zadáním úkolu bylo navrhnout rekonstrukci stávajícího objektu tak, aby při zachování dostatečné intimity a zároveň sounáležitosti mohl sloužit dvěma spřízněným rodinám. Výhledově bylo uvažováno se zobytněním vyššího patra původního zahradního přístavku, a to zpřístupněním lávkami. Při samotném návrhu jsem se nechal inspirovat právě zahradní stavbou, která byla zdrojem celkového pojetí i pro rekonstruovaný objekt.