POLYFUNKČNÍ BUDOVA NA KOLLÁROVĚ NÁMĚSTÍ V BRATISLAVĚ

 

(DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003)
AUTOR: ING. ARCH. VOJTĚCH PÁNEK
Na řešení polyfunkční budovy na Kollárově náměstí v Bratislavě byla vypsána architektonická soutěž. Cílem bylo jak řešení prostorového a funkčního uspořádání náměstí, tak návrh polyfunkční budovy. Podmínky soutěže nebyly v odůvodněných případech nutně směrné.
Těžiště návrhu spočívá v reminiscenci původního historického bloku, odstraněného v 70. letech 20. století a obnovení zóny tehdejšího obilného trhu.

Kapacitní údaje:
Podzemní podlaží – 7 278 m2
Parkovací stání: 206
Stání pro invalidy: 13
Motocyklová stání: 32

Nadzemní podlaží celkem – 20 780 m2
Obchod a služby: cca 4 000 m2
Restaurace: 1 250 m2
Galerijni prostory: 1 110 m2
Hostel: 1 730 m2
Kancelářské prostory: 10 407 m2
Byty: 2 301 m2